Luminor Punktu krājkonts

Punktu krājkonts

Punktu krājkonts piedāvā jums izvēlēties dāvanas par veiktajiem pirkumiem. Maksājiet ar karti un krājiet emocijas!

Par programmu - Punktu krājkonts programma tika slēgta. Iztērēt uzkrātos punktus var līdz 2019.gada 31.janvārim.

Tagad norēķināties ar Luminor kredītkartēm*  ir vēl izdevīgāk un patīkamāk. Luminor kredītkaršu* lietotājiem piedāvājam īpašas atlaides un privilēģijas, kā arī iespēju saņemt Luminor sadarbības partneru sarūpētus pārsteigumus par jūsu lojalitāti. Jo ciešāka ir jūsu sadarbība ar banku, jo lielāks ieguvums. Maksājiet ar karti un krājiet emocijas!

Punktu krājkonts ir iespēja atalgot sevi par ikdienas tēriņiem. Turpmāk par katru pirkumu ar Luminor kredītkarti* virs 7 EUR, jūs papildināsiet savu Punktu krājkontu ar noteiktu punktu skaitu. Punkti tiek piešķirti par pirkumiem internetā, visos veikalos Latvijā un ārzemēs, kā arī, iegādājoties priekšapmaksas kartes bankomātos.

Par katru pirkumu 7 EUR vai 10 USD vērtībā klienti saņem 1,5 punktus. Iepērkoties dzimšanas dienā, punkti par pirkumiem tiek piešķirti dubultā!

Informāciju par jau sakrātajiem punktiem jūs varat apskatīt Luminor|Nordea internetbankas sadaļā Kartes. Pie katra ar kredītkarti apmaksātā pirkuma, kurš ir lielāks vai vienāds ar EUR 7 (ņemot vērā norēķinu valūtu), ir norādīts saņemto punktu daudzums. Visi kalendārajā mēnesī uzkrātie punkti kļūst pieejami apmaiņai, sākot no nākamā mēneša pirmā datuma. Punkti jāizmanto divu gadu laikā no dienas, kad tie kļūst pieejami apmaiņai. Pēc šī termiņa beigām neizmantotie punkti tiek dzēsti. 

*Punktu krājkontam ir piesaistītas šādas Luminor norēķinu kartes - Mastercard Gold, Mastercard Credit, kā arī Mastercard Platinum kredītkarte. 

 

Mēs vēlamies Jūs informēt, ka Nordea Bank AB Eesti Filiaal, Nordea Bank AB Latvijas filiāles un Nordea Bank AB Lietuvos skyrius aktīvus un saistības no 2017.gada 1.oktobra ir pārņēmušas attiecīgi Aktiaselts DNB Pank, DNB Banka AS un AB DNB Bankas, kas īstenots kā daļa no Nordea un DNB banku apvienošanās darbībām Baltijas reģionā. Iepriekš minētās DNB bankas (kas pārdēvētas par "Luminor Banks") ir licencētas izmantot Nordea preču zīmes. 

Ja Jūs vēlaties izmantot šajā lapā piedāvātos pakalpojumus, taču Jums nav konta, kura numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), aicinām pakalpojumus pieteikt, sazinoties ar Luminor Kontaktu centru pa tālruni: +371 67 096 096 vai vēršoties Jums ērtākajā Luminor Klientu apkalpošanas centrā. 


Esat Luminor klients?

Autorizējieties Nordea internetbankā, lai turpinātu darbu.

Noteikumi

 Iepazīstieties ar Vispārīgajiem noteikumiem par punktu krājkontu !


Šajā mājaslapas sadaļā ir pieejami to pakalpojumu noteikumi, kas tiek sniegti klientiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). 

 

Ja Jūsu konta numurā ir redzami burti "RIKO" (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) vai Jūsu norēķinu karti vai kredītkarti ir izsniegusi AS DNB banka, lūdzam apmeklēt šo mājaslapu: www.dnb.lv , kur atradīsiet gan Jums saistošus noteikumus (apzīmēti ar simboliem un burtu "(D)"), gan arī savu internetbanku.

 

 

 

 

Kļūda

Jums korekti jāaizpilda visi lauki, kas iekrāsoti sarkanā krāsā!

Kļūda

Jums jāpiekrīt noteikumiem!